Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

Kystfiskeriet i det globale perspektiv

På denne side vil der løbende komme nyt på de forskellige områder.

EU's hjemmesider med oplysninger om EU's fiskeriaftaler i den 3. verden.

Læs mere om Levende Hav i EU's rådgivende komitéer

Fiskerifagligt Netværk

Baggrunde:

I starten af 2004 vedtog Levende Havs generalforsamling, at Levende Hav skulle bruge mere tid på studier og undersøgelser af EU's køb af fiskerirettigheder i syd og øst i udviklingslandene. Disse EU aftaler skulle undersøges, analyseres og kommenteres, til brug for henvendelser og redegørelser til relevante myndigheder i og uden for EU.

I den forbindelse skulle Levende Hav også sørge for, at spørgsmålene om kystfiskeriet i den 3. verden og kystfiskeriet kommer mere ud i den offentlige debat herhjemme.

Årsagen er til at tage og følge på. EU køber fiskerirettigheder i de fattige verden og sætter derigennem de lokale fiskere under pres. Som en direkte og indirekte følger heraf, skal EU, Danida og andre internationale bistandsorganisationer, så ud og give bistand til kystfiskerne og deres samfund i udviklingslandene.

I 2004 havde EU fiskeriaftaler med 16 lande til en samlet pris på ca. 700 mio. EURO. Disse penge udbetales til magthaverne i de enkelte lande og de forpligter sig på forskellige opgaver og indsatsområder. Ex. er der som regel en protokol, som giver kystfiskerne ex. antal EURO til brug for udviklingen af de lokale fiskerier. Men tilbage står spørgsmålet om disse penge også bliver anvendt til de aftalte formål.

Det er der en betydelig tvivl om og Levende Havs strategi på området er at støtte kystfiskerne med viden og oplysninger om deres rettigheder for derigennem også at lægge pres på EU og modtager landene for at få de ansvarlige til at leve op til de indgåede aftaler.

Ovenstående er links til de dokumenter som Levende Hav udarbejder og modtager, som der også er link til de dokumenter og hjemmesider som er relevante i denne sag.

 

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Klima Kontakt os