Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

 

 

DANFISh International 2011 i Aalborg

Jeg har været i Aalborg til fiskerimesse onsdag den 12/10, hvor prinsen talte og åbnede messen. Her følger en beretning og nogle tanker fra den dag.

Messen så ud som den har set ud i mange år, dvs. teknisk. Der var langtfra sort af folk på åbningsdagen, og kom man lidt udenfor hovedgaden i centeret, stod standende gabende tomme, også selv om gæsterne så ud til at komme fra udlandet. Men mon ikke de tomme stande giver et retvisende øjebliks billede af dansk fiskeri. Der er ikke mange fiskere tilbage og de fleste gæster så heller ikke ud til at ”há pisset i havvand”. En betegnelse for ikke-fiskere, som fiskernes afdøde formand Flemming Kristensen kaldte dem på en konference på Christiansborg i 1999.

Det moderne isenkram dominerede det hele. Det blev meget tydeligt i fiskeriets nye pornoblad, udgivet af FiskerForum. Dette elektroniske forum for fiskeri, har eksisteret i nogle år som en hjemmeside og nu lancerer de altså et billedmagasin. Sikkert fint til toiletterne på de store fiskeskibe, som magasinet også udelukkende beskæftiger sig med. På forsiden bomtrawlere og på bagsiden de meget tykke ophidsende wirer og skovle, som smadrer resterne af livet på havbunden. Der er næsten kun billeder i det nye blad og mon ikke også det hænger sammen med, at besætningerne på de store trawlere nu kommer fra Østeuropa!

Apropos store tykke wirer, fortalte en fisker fra Nordjylland, at de var meget glade for at bomtrawl var blevet stoppet i Skagerrak, for det gav gode rødspættefangster til garn og snurrevod. Men nu var problemet den nye form for dobbelttrawl, som smadrede det sidste, det bomtrawlet end ikke kunne ødelægge.

Det var f.eks. HM 555 Kingfisher (på linket ses en video fra fiskeriet med det fartøj, også på Kingfisher tales der alt andet end det danske sprog) og dennes makker, som med 90 mm mellemliner (det er altså næsten 10 cm) slæbte over alt, dvs. jævnede det hele. Med al den offentlige støtte som de trawlere har fået til deres ødelæggelser, er det forståeligt for mig, at den nyudnævnte minister for fiskeriet, glimrede ved sit fravær.

Alle talte om hendes fravær, men jeg forstår hvorfor hun ikke har lyst til at stå mål for det der foregår på messen for trawl og naturødelæggelse.

Jeg mødte kendte, lidt ældre ansigter, ikke så mange, men jeg fik snakket med dem og deltog også i den konference om kystfiskeriet, som havde drevet mig til Aalborg. ”Hvad fanden laver du her og nu?” spurgte de og jeg svarede som sandt var, at jeg var blevet skolelærer.

”Degn” ja hvorfor ikke. Flere mente også der altid havde været noget skolemester over mig. Jeg kunne så fortælle, at i modsætning til dem (fiskerne), som fik deres uddannelse betalt af os (det koster skatteydere mere end 300.000 og uddanne en fisker) måtte en lærer selv betale hele sin uddannelse og den koster ca. 80.000 + praktikken. Vil man være fisker betaler det offentlige det hele og lærlingen får løn når han/hun er i praktik.

Det er derfor også lidt tankevækkende, at seminaret i Nørre Nissum uddanner flere lærere om året, end fiskeriskolen i Thyborøn har formået på 5 år. Den afgåede minister for fiskeriet har også udtrykt kritik af skolen i Thyborøn, som hans forgænger i embedet, Hans Chr. Schmidt forgyldte. (Jeg ved ikke hvad Fiskeriskolen i Thyborøn bruger alle de penge til, men jeg ved de ikke bruger dem til frimærker og brevskrivning. For jeg har selv søgt deres opslåede lærerstillinger to gange og har endnu det første afslag til gode. Det kan måske forklares med, at hvis en lærer på skolen SKAL forgude trawlfiskeriet, kan jeg nok ikke ansættes, men jeg synes godt de kunne sende et afslag)

Men jeg skulle til kystfiskerkonference og den blev desværre afviklet, samtidig med at toppen af dansk fiskeriforvaltning dvs. med chefen for det hele Mogens Schou i spidsen, på en anden konference, skulle berette om EU kommissionens reformforslag til fiskeriet.

Jeg valgte kystfiskeriet, efter at have drøftet situationen med bl.a. direktøren for det meste Niels Wichman og på vej ind til kystfiskeriet, møder jeg Mogens Schou, som noget sarkastisk (læs: ironisk) forsøger at få mig over til hans konference ”det kan du godt Kurt, for du taler jo udmærket engelsk”.

Den sved, for han ved hvor elendig jeg er til det talte og skrevne engelsk (det sidste er det værste og til beroligelse for jeres børn, jeg er ikke lærer i engelsk). Årsagen til denne fremmedsproglige del af beretningen, skal findes i det faktum, at Mogens Schou bruger og har brugt en masse tid i de engelsksprogede medier og forums til at fortælle alle, uden for Danmark, at dansk fiskeri er noget af det bedste og de omsættelige kvoter og rettigheder, som han personligt har fået indført, er guds gave til dansk fiskeri. Og alle der forvalter fiskeri, overalt i verden, bør tage ved lærer af den danske model.

Det er som jeg har forsøgt at skrive på samme platforme og andre steder løgn fra ende til anden og det er løgn fordi Schou ved det er løgn. Men netop fordi han ved, at fjolser som mig og andre i LLH, ikke evner at tage til genmæle (uden at blive til grin) ud i det engelske, boltre han sig som en fisk i vandet derude i det fremmede, alt mens han forvalter dansk fiskeri ud af verdenen.

Og når jeg så alligevel forsøger i det engelske, så får jeg af sarkasme- og ironi grovfilen. Men det er måske også retfærdigt, når jeg nu igen og igen understreger, at Mogens Schou lyver om dansk fiskeri. Men han lyver altså fordi han ansat til at varetage Danmarks interesser. Og han gør det modsatte, han varetager udelukkende de få millionærer, mange millionærer og nu også milliardærer i dansk fiskeris interesser. Han har skabt de forhold, der i dag gør det muligt for enkelt fartøjsejere, at have ”værdier” og gæld i fiskeriet, på mere end en mia. kroner.    

Jeg synes der er blevet noget Ole Poulsen over Mogens Schou. Ole Poulsen er også en kontorchef i ministeriet, der har siddet og misforvaltet dansk fiskeri, i alt for mange år. Men hvor Poulsen, klart og utvetydigt har fortalt mig, at jeg kan rende og hoppe, altså at han vil skide mig og LLH et stykke, er Mogens Schou mere politisk korrekt i tonen. Mogens Schou er, som man siger i fiskeriet, ikke så grim i sin mund, men ligesom kystfiskerne foretrækker jeg også den rene snak fra de offentlige ansatte, frem for sarkasme og en ironi.

Når pyt med ham. Til kystfisker konferencen mødte der vel ca. 50 og de hørte på Niels Bjerregaard fra Hirtshals, som formand for ”kystfiskerudvalget”. Han fortalte os om elendige regler og manglende konsulenter. Her må referencen være, at udvalget ikke længere har en rigtig konsulent. Hun blev fyret og siden er de blevet ”faciliteret” af en kontorchef fra Danmarks Fiskeriforening. (Fiskere, som er kritiske over for udvalget, har fortalt at konsulenten, som skatteyderne betaler, blev fyret, og nu bruges bevillingen som løntilskud til den kontorchef i Danmarks Fiskeriforening, som tog over efter Bjerregaard. Men det kan jo være en havnehistorie). De tilstedeværende aktive fiskere forsøgte at forklare sig selv og os andre at det gik af Pommern til, at de var ved at blive kontrolleret ud af fiskeriet. Bøder for ingenting og regler uden sammenhæng. Men det var først uden for konferencen de sagde det de tænkte, nemlig at den forening de betalte en masse penge til, intet gjorde for dem, tværtimod. Vi talte om priserne på kvoter og rettigheder, som ex. østerslicenser som de første betalte over en mio. for og nu ikke kan sælge for 4-500.000. Om en østersbestand som var blevet misforvaltet i en sådan grad at fiskeriet nu måske måtte helt indstilles. Og det er mildest talt tankevækkende når man tænker på at DTU's biologer har arbejdet med østers og muslinger i en menneskealder og alligevel evner de ikke engang at forvalte en lille bestand i så lille et område som Nissum Bredning. Det er intet mindre end en skandale. Og fiskerne fortalte at de gentagne gange havde forsøgt at få overbevist de ansvarlige om det alt for store fisketryk, men de blev bare afvist. Når biologerne ikke engang kan forvalte så lille en bestand i så lille et afgrænset område, hvordan i alverdens rige og lande kan nogen så tro på at det kan lade sige gøre ude i havet!!     

Kontorchefen fra DF orienterede os om EU forslaget til den nye fiskeripolitik og dens betydning for kystfiskeriet. Det eneste jeg hæftede mig ved var, at han ville lægge hovedet på blokken, hvis EU forslaget, til at holde kystfiskerne udenfor den nye plan i EU, om omsættelige kvoter og rettigheder, blev vedtaget af ministerrådet. Det er interessant på flere områder, og ikke mindst målt på kontorchefens hoved.

Jeg forstår da udmærket at kontorchefen også tvivler på, at EU kommissionen kommer igennem med deres forslag for kystfiskeriet, men jeg ville nu ikke gå så langt som at sætte mit hoved på spil. For uanset hvad der kommer ud af den reformpakke, vil det enten være EU eller de nationale regeringer, som sætter kursen for fremtidens kystfiskeri. Og det ser ud til at kontorchefen ikke følger med i danske politik og at han har en kort hukommelse. For det politiske flertal i folketinget i dag, efter valget, var direkte imod det fiskeripolitiske flertal i 2005, som vedtog FKA systemets omsætteligheder og andre ulykker for kystfiskerne. På den baggrund og i den stol han sidder, burde han altså være forsigtigere med det hoved han har.         

Derefter var det DTU Aqua som bl.a. fortalte os at lystfiskerne fangede, ikke sådan ca. et eller andet, men helt konkret 1231 tons torsk om året, mest i Øresund og de genudsatte, ikke sådan ca. men helt konkret 1,7 mio. stk. torsk. Han sagde han havde tallene fra en rapport, men han sagde også, at de ikke har noget data fra lystfiskeriet, så det hele var ligeså underligt som tallene selv. Men igen - alle der har beskæftiget sig med fiskeri ved jo, hvor taknemmelige man er for tallene og den deraf følgende meget lemfældige omgang, alle aktører i fiskeriet har, med tal. 

Det var det og dét blev også lidt længere end dét burde have været. Men så er det jo sagt.    

Kurt Bertelsen Christensen

Okt. 2011

                           

 

     

Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os