Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

 

Nyt fra Eritrea. November 2011

EU bevilger støtte til solenergibaseret ferskvandsanlæg på øerne Dehil og Nora i Rødehavet ud  for havnebyen Massawa i Eritrea.

Projektet er en udløber af Levende Havs ”fisker til fisker projekt” i Eritrea. Dette projekt omfatter 14  fiskerikooperativer, hvoraf 6 er beliggende på kysten nord og syd for havnebyen Massawa, mens de 8 udgøres af fiskersamfund på øer i Dahlak øgruppen i havet udfor Massawa. På flere af disse øer er der problemer med adgangen til ferskvand. På øerne Deheil med 550 indbyggere og Nora med 375 må drikkevandet hentes med båd i Massawa – en distance på henholdsvis 50 og 70 km.

Under udsendelsen i foråret i forbindelse med kystfiskerprojektet drøftede Levende Havs udsendte muligheden for at løse problemet med destillation af havvand til ferskvand ved hjælp af solenergi med lederne af kooperativerne, men vi så umiddelbart ikke veje til en finansiering af sådanne anlæg. Nu er det imidlertid lykkedes Levende Hav at få positivt svar på en EU-ansøgning. EU har givet tilsagn om at dække 75 % af et samlet projekt på 225.000 €. De resterende 25 % har Levende Hav begrundet forventning om at få via en ansøgning til Projektrådgivningen, som administrerer penge til at følge op på sådanne EU-bevillinger.

Der er afsat 18 måneder til at få realiseret projektet.

Knud Andersen

formand

Levende Hav

Fotos 2011 fra øen Nora (Knud Andersen)

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os